News

Know about market updates

nha dat long an

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp

Nếu mảnh đất nông nghiệp của quý vị sắp tới kỳ hết hạn, quý vị muốn tiếp tục được sử dụng nhưng lại không biết cần phải làm những thủ tục gì và nộp ở đâu để xin tiếp tục được canh tác. Hãy tham khảo bài viết chia sẻ về thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp tại Long An dưới đây, để nắm rõ hơn các giấy tờ và quy trình thực hiện.

thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp

Nhưng trước hết, quý vị nên biết những đối tượng nào được phép thực hiện thủ tục và cơ quan nào sẽ xử lý vấn đề này. Tất cả những thông tin quý vị cần sẽ có bên dưới đây.

 • Đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.
 • Cơ quan: Văn phòng đăng ký đất đai

► Căn Cứ Pháp Lý

 • Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai.
 • Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.
 • Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.
 • Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Long An về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

► Trình Tự Thực Hiện

♦ Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện:

 • Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã nếu có nhu cầu.
 • Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, Cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

♦ Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

 • Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện chuyển ngay cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
 • Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong thời gian không quá 3 (ba) ngày làm việc, UBND cấp xã chuyển trả kết quả cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
 • Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời gian không quá 3 (ba) ngày làm việc, UBND cấp xã kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

♦ Bước 3: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và chuyển Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi tiếp nhận hồ sơ) để trao cho người sử dụng đất.
* Bước 4: Người sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã.
* Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn người sử dụng đất nộp phí, lệ phí; kiểm tra chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, trả kết quả cho người sử dụng đất.

Tiếp nhận: Từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)

 • Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
 • Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

► Hồ Sơ Bao Gồm

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09/ĐK
 • Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.

► Lệ Phí

 • Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường: 28.000 đồng/lần.
 • Lệ phí địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác: bằng 50% các mức được áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường.
 • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: Không

► Thời Gian Giải Quyết

 • Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.
 • Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *