News

Know about market updates

nha dat long an

Thủ tục đăng ký và xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Quý vị đang muốn xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Nhưng không biết rõ các thủ tục cần những giấy tờ gì, hãy tham khảo bài viết về thủ tục đăng ký và xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tại Long An dưới đây, để nắm rõ hơn những quy trình và hồ sơ cần thiết.

thủ tục đăng ký và xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Để thực hiện được việc này, quý vị cần phải biết những ai sẽ được phép và cơ quan nào sẽ giải quyết cho quý vị. Hãy tham khảo thông tin dưới đây để biết chi tiết hơn.

 • Đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
 • Cơ quan: Văn phòng đăng ký đất đai

► Căn Cứ Pháp Lý

 • Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
 • Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.
 • Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.
 • Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Long An về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Long An về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An.

► Trình Tự Thực Hiện

♦ Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện:

 • Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã nếu có nhu cầu.
 • Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, Cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

♦ Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

 • Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện chuyển ngay cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
 • Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã thì trong thời gian không quá 01 (một) ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để xử lý.

♦ Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

 • Xác nhận việc xóa cho thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào Giấy chứng nhận theo quy định và trao cho bên thuê, cho thuê lại, bên góp vốn.
 • Trường hợp cho thuê, cho thuê lại đất trong khu công nghiệp và trường hợp góp vốn quyền sử dụng đất mà đã cấp giấy chứng nhận cho bên thuê, thuê lại đất, bên nhận góp vốn thì thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, bên nhận góp vốn được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Trường hợp thời hạn sử dụng đất kết thúc cùng với thời điểm xóa cho thuê, cho thuê lại đất, xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng đất thì thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.
 • Thực hiện việc xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Chuyển giấy chứng nhận cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nơi tiếp nhận hồ sơ) để trả cho người đăng ký.

♦ Bước 4: Người sử dụng đất nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã.

♦ Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn người sử dụng đất nộp phí, lệ phí; kiểm tra chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, trả kết quả cho người sử dụng đất.

Tiếp nhận: Từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 6 hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)

 • Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
 • Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

► Hồ Sơ Bao Gồm

 • Văn bản thanh lý hợp đồng cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc hợp đồng cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có xác nhận đã được thanh lý hợp đồng.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

► Lệ Phí

 • Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường: 28.000 đồng/lần.
 • Lệ phí địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác: bằng 50% các mức được áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường.
 • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất. Mức phí: không.

► Thời Gian Giải Quyết

Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; không quá 03 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký, xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *