News

Know about market updates

nha dat long an

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nếu quý vị có một mảnh đất và đang muốn chuyển nhượng lại cho người khác. Nhưng lại không biết thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào. Hãy tham khảo bài viết dưới đây, quý vị sẽ biết rõ hơn về vấn đề này.

thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

► Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây.

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Đất không có tranh chấp
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án
 • Trong thời hạn sử dụng đất

Ngoài ra, đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc loại đất trồng cây lâu năm (nhóm đất nông nghiệp) thì việc chuyển nhượng còn phải tuân thủ điều kiện quy định tại khoản 1 điều 104 nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đai.

Hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất lần đầu đối với đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất, đất ở được miễn tiền sử dụng đất mà đã chuyển nhượng và không còn đất sản xuất, không còn đất ở.

Nếu được nhà nước giao đất lần thứ hai đối với đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất, đất ở được miễn tiền sử dụng đất thì không được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trong thời hạn mười (10) năm kể từ ngày được giao đất lần thứ hai.

► Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

♦ Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

– Thẩm quyền: Tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có bất động sản.

– Hồ sơ yêu cầu công chứng: Quý vị nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu công chứng cho tổ chức công chứng bao gồm:

 • Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu
 • Dự thảo hợp đồng (nếu có)
 • Bản sao giấy tờ tuỳ thân
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định phải có

♦ Thủ tục bao gồm:

 • Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng.
 • Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng (nếu có) hoặc giúp người yêu cầu công chứng soạn thảo hợp đồng dựa trên mẫu sẵn có.
 • Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe.
 • Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng. Công chứng viên ghi lời chứng ký vào từng trang của hợp đồng.

Sau khi nộp phí công chứng và thù lao công chứng tại tổ chức công chứng nơi bạn yêu cầu công chứng thì bạn được nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chứng nhận của tổ chức công chứng để tiến hành thủ tục đăng ký sang tên bạn theo quy định của pháp luật.

♦ Đăng ký sang tên bạn trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Thẩm quyền: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có đất.

– Hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất gồm:

 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Giấy tờ khác, như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của hai bên.

♦ Thủ tục bao gồm:

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có), các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.

► Những loại thuế cần đóng khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

♦ Thuế khi mua bán đất

Tiền nộp = (Diện tích đất) x Giá đất x (Thuế suất)

 • Diện tích đất tính bằng m2
 • Giá đất theo bảng giá
 • Thuế suất: 2% đối với đất nông nghiệp, 4% đối với đất ở

♦ Lệ phí trước bạ

Tiền nộp đất= (Diện tích đất) x (Giá đất) x (Lệ phí)

Tiền nộp nhà= (Diện tích nhà) x (Cấp nhà) x (Lệ phí)

 • Diện tích đất tính bằng m2
 • Giá đất theo bảng giá
 • Lệ phí 0,5%

♦ Thuế thu nhập cá nhân

 • Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản là 25% trên thu nhập tính thuế.
 • Trường hợp không xác định được giá vốn và chi phí liên quan: 2% trên giá trị chuyển nhượng.

♦ Các chi phí khác liên quan

 • Phí công chứng
 • Phí đo vẽ

♦ Thuế khi tặng nhà đất

Tiền nộp = (Diện tích đất) x (Giá đất) x (Thuế suất)

 • Diện tích đất tính bằng m2
 • Giá đất theo bảng giá
 • Thuế suất: 4% đối với người cho, 1% đối với người nhận

♦ Lệ phí trước bạ

Tiền nộp đất= (Diện tích đất) x (Giá đất) x (Lệ phí)

Tiền nộp nhà= (Diện tích nhà) x (Cấp Nhà) x (Lệ Phí)

 • Diện tích đất tính bằng m2
 • Giá đất theo bảng giá
 • Lệ phí 0,5%

♦ Thuế thu nhập cá nhân

Tiền nộp bằng : Tổng giá trị Bất Động Sản (trên 10 triệu) x 10%

♦ Trường hợp được miễn thuế

 • Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng
 • Hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng QSDD để đi định cư tại vùng kinh tế mới
 • Người sử dụng đất chuyển đổi cho nhau để SX Giảm 50% thuế
 • Cá nhân thương binh hạng 1/4, 2/4 bệnh binh hạng 1/2, hạng 2/3
 • Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng
 • Người tàn tất không còn khả năng lao động
 • Người chưa đến tuổi thành niên và người già cô đơn không nơi nương tựa

♦ Trường hợp không cần nộp phí trước bạ

 • Nhà đất đã được cấp GCN chung cho hộ gia đình, khi phân chia nhà đất cho những người trong hộ gia đình
 • Chuyển giao tài sản cho vợ, chồng, con cái, cha mẹ
 • Nhà đất được đền bù, kể cả nhà đất được mua bằng tiền đền bù

♦ Trường hợp không phải nộp thuế thu nhâp cá nhân

 • Chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu, cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, anh, chị, em ruột với nhau.
 • Chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.
 • Nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Trên đây là một số thủ tục chuyển nhượng quyền sử đất cho người khác và lệ phí cần phải đóng cho mọi người tham khảo. Ngoài ra, còn có một số bài viết khác khá hay về những thủ tục liên quan đến nhà đất mà quý vị cần tham khảo bên dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *