Harry Triệu

Real Homes Senior Agent

Harry Triệu

Một thành viên ưu tú, hoạt động hơn 10 năm trong ngành đất động sản. Anh hiện tại là CEO của Thanh Phú Thinh Land.


Chi tiết liên lạc
  • Hotline : 0919 356 178

Gửi yêu cầu
Loading...