News

Know about market updates

nha dat long an

Huyện Thạnh Hóa có bao nhiêu xã?

Nếu quý vị chưa nắm được thông tin về huyện thạnh hóa có bao nhiêu xã. Hãy tham khảo bài viết dưới đây, quý vị sẽ nắm được thông tin về các xã của huyện Thạnh Hóa.

huyện thạnh hóa có bao nhiêu xã

►Thông Tin Huyện Thạnh Hóa

♦ Diện Tích: 46.837 km2
♦ Dân Số: 55,439 người

Huyện Thạnh Hóa được chia thành 11 đơn vị hành chính. Trong đó có thị trấn Thạnh Hóa và 10 xã. Thông tin chi tiết thì mời quý vị tham khảo dưới đây.

♦ Thị Trấn Thạnh Hóa

Gồm 4 khu: Khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3, khu phố 4. Có diện tích 1400 ha, dân số 5.160 người

♦ Xã Thủy Đông

Gồm 4 ấp (ấp Nước Trong, ấp Đông Hòa, ấp Bến Kè, ấp Voi Đình), diện tích 4471,49 ha,  dân số trung bình: 5.737 người

♦ Xã Thủy Tây

Gồm 4 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4.), diện tích 3148,41 ha ha,  dân số trung bình: 1.183 người

♦ Xã Tân Đông

Gồm 4 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4.), diện tích 3.200 ha,  dân số trung bình: 1.525 người

♦ Xã Tân Tây

Gồm 5 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5.), diện tích 3.752 ha,  dân số trung bình: 1.088 người

♦ Xã Thạnh Phước

Gồm 5 ấp (ấp Ông Qưới, ấp Đá Biên, ấp Cả Sáu, ấp Thạnh Trung, ấp Đình.), diện tích 7.909 ha.,  dân số trung bình: 7.765 người

♦ Xã Thạnh Phú

Gồm 4 ấp ( ấp Thạnh Lập, ấp Cả Cỏ, ấp Ông Hiếu, ấp Ông Quới ), diện tích 3066,78 ha..,  dân số trung bình: 4535 người

♦ Xã Thuận Nghĩa Hòa

Gồm 5 ấp ( ấp Nhơn Xuyên, ấp Bà Luông, ấp Trà Cú, ấp Vườn Xoài, ấp Vàm Lớn. ), diện tích 3598,42 ha,  dân số trung bình: 6.952 người

♦ Xã Thuận Bình

Gồm 4 ấp ( ấp Gãy, ấp 61, ấp Đồn A, ấp Đồn B ), diện tích 5661 ha,  dân số trung bình: 2.870 người

♦ Xã Tân Hiệp

Gồm 4 ấp ( ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 ), diện tích 4369 ha.,  dân số trung bình: 3.927 người

♦ Xã Thạnh An

Gồm 4 ấp ( ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 ), diện tích 6489,32 ha, dân số trung bình: 2.392 người

Trên đây là một số thông tin về các xã huyện Thạnh Hóa cho quý vị tham khảo. Nếu quý vị cần thêm những thông tin khác, hãy tìm kiếm trên website của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *