News

Know about market updates

nha dat long an

Huyện Tân Thạnh có bao nhiêu xã?

Nếu quý vị chưa nắm được thông tin huyện tân thạnh có bao nhiêu xã. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ hơn một số thông tin về các xã và thị trấn của huyện Tân Thạnh.

huyện tân thạnh có bao nhiêu xã

►Thông Tin Huyện Tân Thạnh

♦ Diện Tích:42.555,26 ha
♦ Dân Số: 84.167 người

Huyện Tân Thạnh được chia thành 13 đơn vị hành chính. Trong đó có thị trấn Tân Thạnh và 12 xã. Thông tin chi tiết thì mời quý vị tham khảo dưới đây.

♦ Danh Sách Thị Trấn & Xã Của Huyện Tân Thạnh

Huyện Tân Thạnh có 01 thị trấn và 12 xã, gồm: thị trấn Tân Thạnh, xã Kiến Bình, Bắc Hoà, Hậu Thạnh Đông, Nhơn Hoà Lập, Nhơn Ninh, Tân Thành, Tân Ninh, Tân Lập, Tân Hoà, Hậu Thạnh Tây, Tân Bình, Nhơn Hoà. Trong đó, thị trấn Tân Thạnh là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị của huyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *