News

Know about market updates

nha dat long an

Huyện Tân Hưng có bao nhiêu xã?

Nếu quý vị chưa nắm được thông tin huyện tân hưng có bao nhiêu xã. Hãy tham khảo bài viết dưới đây, để biết thêm thông tin về huyện tân hưng.

huyện tân hưng có bao nhiêu xã

►Thông Tin Huyện Tân Hưng

♦ Diện Tích: 9.670,81 ha
♦ Dân Số: 55,555 người

Huyện Tân Hưng được chia thành 12 đơn vị hành chính. Trong đó có thị trấn Tân Hưng và 11 xã. Thông tin chi tiết thì mời quý vị tham khảo dưới đây.

♦ Thị Trấn Tân Hưng

Gồm 4 khu phố: khu phố Gò Thuyền, khu phố Gò Thuyền A, khu phố Rọc Chanh, khu phố Rọc Chanh A. Diện tích đất tự nhiên 576,16 ha, dân số 5.042 nhân khẩu.

♦ Xã Vĩnh Thạnh

Gồm 6 ấp: ấp Cái Môn, ấp Cái Tràm, ấp Cả Bát, ấp Gò Thuyền, ấp Rượng Lưới, ấp Đường Xe, diện tích đất tự nhiên là 4.934,36 ha, dân số 5.483 nhân khẩu.

♦ Xã Hưng Thạnh

Gồm 5 ấp: ấp Hưng Trung, ấp Hưng Thuận, ấp Gò Gòn, ấp Hưng Thành, ấp Hưng Tân. Diện tích: 3.451 ha , dân số: 3258 nhân khẩu.

♦ Xã Thạnh Hưng

Gồm 4 ấp: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4. Diện tích tự nhiên là: 5.479.89 ha, dân số: 3.948 nhân khẩu.

♦ Xã Hưng Điền

Gồm 4 ấp: ấp Gò Chuối, ấp Cây Me, ấp Ba Gò, ấp Tre 1. Diện tích: 3.401 ha, dân số: 7.938 người.

♦ Xã Hưng Điền B

Gồm có 6 ấp: ấp Kênh Mới, ấp Gò Pháo, ấp Kênh Cũ, ấp Hưng Thuận, ấp Bưng Ràm, ấp Ngã Tư. Diện tích tự nhiên: 4.972,53 ha, diện tích sản xuất nông nghiệp 4.381 ha, dân số: 2.144 hộ, với 7.433 nhân khẩu.

♦ Xã Vĩnh Châu B

Gồm 5 ấp: ấp1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5. Diện tích tự nhiên 2.893,83 ha, dân số: 4.446 nhân khẩu.

♦ Xã Vĩnh Lợi

Gồm 5 ấp: ấp1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5. Diện tích tự nhiên 2.893,83 ha, dân số: 4.446 nhân khẩu.

♦ Xã Vĩnh Đại

Gồm: 5 ấp là ấp Vĩnh Ân, ấp Vĩnh Bửu, ấp Cả Sậy, ấp Cà Dăm, ấp Láng Sen; diện tích tự nhiên 3.964,4 ha, dân số: 4.137 nhân khẩu.

♦ Xã Vĩnh Bửu

Gồm có 4 ấp: Ấp 4, ấp 5, ấp Vàm Gừa, ấp Võ Văn Be, có tổng diện tích tự nhiên là 4.495 ha. Dân số trong toàn xã là 4.373 nhân khẩu, gồm 1.085 hộ

♦ Xã Hưng Hà

Gồm có 5 ấp: ấp Hà Thanh, ấp Hà Hưng, ấp Hưng Thuận, ấp Sông Trăng, ấp Hà Tân. Diện tích tự nhiên: 4.771,86 ha, dân số 4.287 nhân khẩu.

♦ Xã Vĩnh Châu A

Gồm có 5 ấp: ấp Vĩnh Nguyện, ấp Xóm Mới, ấp Vườn Chuối, ấp Rọc Năng, ấp 1/5. Diện tích tự nhiên: 6.399,34 ha, dân số 4.180 nhân khẩu.

Trên đây là một số thông tin về các xã của huyện Tân Hưng. Nếu quý vị chưa biết hết thông tin các xã còn lại hãy tham khảo các bài viết trên website của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *