News

Know about market updates

nha dat long an

Huyện Cần Đước có bao nhiêu xã?

Nếu quý vị chưa nắm được thông tin về huyện cần đước có bao nhiêu xã. Hãy tham khảo bài viết dưới đây, quý vị sẽ nắm được một số thông tin về các xã của huyện cần đước.

huyện cần đước có bao nhiêu xã

►Thông Tin Huyện Cần Đước

♦ Diện Tích: 218,027 km2
♦ Dân Số: 170,769 người

Huyện Cần Đước được chia thành 17 đơn vị hành chính. Trong đó có thị trấn Cần Đước và 16 xã. Thông tin chi tiết thì mời quý vị tham khảo dưới đây.

♦ Thị Trấn Cần Đước

Gồm 11 khu phố (khu phố 1A, 1B,1C, khu phố 2, khu phố 3, khu phố 4, khu phố 5, khu phố 6, khu phố 7A, khu phố 7B, khu phố 8), có diện tích là 5,677 km2 và dân số trung bình: 12.559 người, mật độ dân số 2.212người/km2.

♦ Xã Phước Vân

Gồm 5 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, 4, ấp 5), diện tích 11,789 km2, dân số trung bình: 9.806 người, mật độ dân số 832 người/km2.

♦ Xã Long Trạch

Gồm 7 ấp (ấp Cầu Xây, Cầu Tràm, Long Thanh, Phước Vĩnh, Đồng Tâm, ,Xoài Đôi, Minh Thiện), diện tích: 9,428 km2, dân số trung bình: 11.843 người, mật độ dân số 1.256 người/km2.

♦ Xã Phước Tuy

Gồm 7 ấp (ấp 1,2,3,4,5,6,7), Diện tích: 14,792 km2, dân số trung bình: 7.784 người, mật độ dân số 526 người/km2.

♦ Xã Phước Đông

Gồm 7 ấp (ấp 1,2,3,4,5,6,7), diện tích: 21,240 km2, dân số trung bình: 14.248 người, mật độ dân số 670 người/km2.

 

♦ Xã Long Sơn

Gồm 6 ấp (ấp 1A, 1B, 2,3,4,5), diện tích: 13,428 km2, dân số trung bình: 7.614 người, mật độ dân số 567 người/km2.

♦ Xã Tân Lân

Gồm 11 ấp (ấp Xóm Chùa, Ấp Bà Chủ, Ấp Nhà Thờ, ấp Xóm Mới, ấp Nhà Dài, ấp Ao Gòn, ấp Nhà Trường, ấp Cầu Xây, ấp Bình Hòa, ấp Bà Thoại, ấp Rạch Bộng), diện tích: 17,197 km2, dân số trung bình: 11.227 người, mật độ dân số 653 người/km2.

♦ Xã Long Hựu Đông

Gồm 8 ấp (ấp Chợ, ấp Đông, ấp Ông Rèn, ấp Cầu Ngang, ấp Trung, ấp Long Ninh, ấp Rạch Cát, ấp Rạch Đào), diện tích: 20,673km2, dân số trung bình: 13.837 người, mật độ dân số 669người/km2.

♦ Xã Long Cang

Gồm 4 ấp (ấp 1,2,3,4), diện tích: 9,148 km2,dân số trung bình: 6.032 người, mật độ dân số 659 người/km2.

♦ Xã Tân Ân

Gồm 8 ấp (ấp 1, ấp 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7), diện tích: 9,660 km2, dân số trung bình: 7.546 người, mậtđộ dân số 781người/km2.

♦ Xã Mỹ Lệ

Gồm 11 ấp (ấp Rạch Đào, ấp Cầu Chùa, ấp Mỹ Tây, ấp Vạn Phước, ấp Cầu Làng, ấp Cầu Tam Binh, ấp Long Mỹ, ấp Tân Mỹ, ấp Cầu Nhỏ, ấp ChợTrạm, ấp Chợ Mỹ), diện tích: 12,500 km2, dân số trung bình: 10.964 người, mật độ dân số 877 người/km2.

♦ Xã Long Định

Gồm 4 ấp (ấp 1,2,3,4) diện tích: 10,696 km2, dân số trung bình: 9.707 người, mật độ dân số 907người/km2.

♦ Xã Long Hựu Tây

Gồm 4 ấp (ấp Long Hưng, ấp Mỹ Điền, ấp Hựu Lộc,ấp Tây), diện tích: 15,730 km2, dân số trung bình: 9.236 người, mật độ dân số 587 người/km2.

♦ Xã Long Hòa

Gồm 6 ấp (ấp 1A, 1B, 2,3,4,5), diện tích: 7,650 km2, dân số trung bình: 7.976 người, mật độ dân số 1043 người/km2.

♦ Xã Tân Chánh

Gồm 7 ấp (ấp Đình, ấp Lăng, ấp Đông Nhất, ấp Đông Nhì, ấp Đông Trung, ấp Bà Nghã, ấp Hòa Quới), diện tích: 17,404 km2,dân số trung bình: 12.515 người, mật độ dân số 719 người/km2.

♦ Xã Long Khê

Gồm 4 ấp (ấp 1,2,3,4), diện tích: 7,857 km2, dân số trung bình: 7.643 người, mật độ dân số 973 người/km2.

 

♦ Xã Tân Trạch

Gồm 8 ấp (1A, 1B, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6), diện tích: 13,158 km2, dân số trung bình: 10.232 người, mật độ dân số 777 người/km2.

Trên đây là một số thông tin về các xã của huyện Cần Đước. Sau khi tham khảo bài viết này, quý vị sẽ nắm được huyện cần đước có bao nhiêu xã với dân số và diện tích như thế nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *